HAZİRAN Siyaseti - Serpil Güvenç

25 Mart 2015 Çarşamba 10:16:01
HAZİRAN Siyaseti - Serpil Güvenç

RedHaber'de yayınlanmıştır, dergi formatında okumak için aşağıdaki fotoğrafı tıklayın.

Birleşik Haziran Hareketi, 2013 Haziran’ında siyasal iktidarın kendisine giydirmeye çalıştığı deli gömleğine karşı ayağa kalkan ve direnen halkın taleplerinin örgütlü olarak yaşama geçirilmesi ve AKP’nin iktidardan uzaklaştırılması hedefiyle yola çıktı. Temelde, siyasal iktidarın temsilcisi olduğu sermaye düzenine de karşı duran HAZİRAN, bu amaçla, ülkenin birçok yerinde, yerel meclisler kurdu. Türkiye Meclisi’nde bir araya gelen 1500-2000 civarındaki delege, bilimsel ve laik eğitim için, emek hareketinin önündeki engellerin aşılması için, emperyalizmin ve AKP iktidarının bölgemizde kışkırtıcılığını yaptığı etnik ve mezhepsel savaşlara karşı çıkmak için etkin eylemlerin yapılması yönünde bir irade beyanında bulundu. 13 Şubat Boykotu’yla bu kararlar hızla yaşama geçirilmeye başladı.

Tam da bu dönemde, Birleşik Haziran, seçim bağlamında kendisine yapılan ittifak çağrılarını gündeme almak durumunda kaldı. Konu yaygın bir biçimde meclislerde tartışıldı. Meclislerin aldıkları karar doğrultusunda yapılan açıklamada, AKP iktidarını yerinden edecek ve “Türkiye’yi inşa edecek yeni bir kurucu irade”nin gerekliliği, konunun “seçimin ötesi” ne taştığı ve görevin ise HAZİRAN’a düştüğü vurgulanmakta. Bunun yanı sıra, yine TM’de alınan kararlar doğrultusunda, faşizmin bir bakıma “yasallaştırılma” çabası olarak görülebilecek İç Güvenlik Yasası’na ve RTE’nin Başkanlık sistemi hayallerine karşı da etkin bir mücadele öngörülmekte.

Bu duruş, HAZİRAN’a yakışıyor ve kuruluş amacına uygun düşüyor çünkü TM kararlarında da belirtildiği üzere, TBMM, “tek parti ve tek adam diktatörlüğünün iradesini onaylayan” bir makama dönüşmüştür. Bunun da ötesinde, Haziran güneşinin hayalleri seçime ve TBMM’ye sığmaz ve hapsedilemez.

Özetle, AKP’ye karşı verilecek sonuç alıcı bir mücadele, dar seçim hesaplarının ötesine taşmayı zorunlu kılıyor. Mücadelenin en etkin kılınabileceği alan ise, Birleşik Haziran’ın, ülkenin her yerinde, işyerlerinde, mahallelerde, kentlerde, köylerde örgütlenmesidir. Toplumun tüm hücrelerine işleyerek, AKP düzenine ve faşist uygulamalara karşı, emekten yana, kamucu, antiemperyalist, laik, dayanışmacı, demokratik, bağımsız bir cumhuriyet kurulması için çalışmaktır. Kısacası, HAZİRAN’ın birliğini bozmaksızın örgütlenmesi ve yaygınlaşması, seçim dönemini de içine alacak olan, en önemli mücadele başlığıdır.

Grevdeki işçilerle dayanışma içinde olan bir HAZİRAN, çocuğunu İmam Hatiplere yollamayı reddeden, zorunlu din dersini almasını istemeyen velilerle omuz omuza mücadele veren bir HAZİRAN, HES’lere karşı, kentlerin betonlaşmasına, ormanlarımızın yok edilmesine karşı emekçi halkla birlikte direnen bir HAZİRAN, emperyalist savaşlara karşı sokaklara çıkan ve bölge halklarıyla dayanışan bir HAZİRAN'dır dileğimiz.

Bir kez daha yineleyelim.

Siyasetin, sınırları darbe hukukuyla son derece sınırlanmış bir seçim gündemine hapsedilmesi doğru değildir. En yararlı siyaset, örgütlenmektir. Ve ülkede gerçek bir muhalefetin yapması gerekenleri yani Türkiye Meclisi kararlarımızı uygulamaktır.

Seçim dönemi ve sonrasında HAZİRAN siyasetinin başka ne amacı olabilir ki?


Diğer Haberler

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome