Seçim öncesi Baraka, YKP ve CTP kendini anlatıyor

5 Nisan 2013 Cuma 09:25:29

Kıbrıs'ta 7 Nisan'da Lefkoşa Türk Belediyesi seçimleri yapılacak. Seçimlere az bir süre kala Kıbrıs solunda duran Baraka Kültür Merkezi, Yeni Kıbrıs Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler de seçime girecek.


Seçim öncesi Baraka, YKP ve CTP kendini anlatıyor

Lefkoşa Belediye seçimleri için CTP, KSP, TDP ve YKP kendi adaylarını açıkladı. BKP seçime girmeyeceğini, Baraka Kültür Merkezi ise bir belediye meclis üyesi adayı çıkararak politik faaliyetini sürdüreceğini ilan etti.

Bizlerde sayfamızı seçime giren Baraka Kültür Merkezi, YKP ve CTP-BG adaylarına açtık. Seçimden beklentileri nedir?'i anlattılar...

Baraka: Ankara Değil Lefkoşa Diyen Bir Sokak Muhalefeti İçin"Lefkoşa Türk Belediyesi’nin uzunca bir süredir içine girdiği mali kriz sonucunda bilindiği gibi belediye için bir erken seçime gidiliyor. Belediyenin mali açıdan iflas eder duruma gelmesi çalışanların aylarca maaş alamamasına sebep olmuş, belediye çalışanlarının grev ve eylemleri gündemden düşmemişti. Bunun sonucunda hükümet partisi Ulusal Birlik Partisi’nden belediye başkanı olan Cemal Bulutoğluları ve 22 belediye meclis üyesinden 15’i istifa etmişti. UBP’ye mensup 7 belediye meclis üyesi ise hala belediye meclisi koltuklarında oturmaya devam ediyor.

Baraka Kültür Merkezi olarak bizler, yaşanan bu istifaların ardından gerçekleştirilmesi kararlaştırılan seçimlere yönelik sol yapılara bir çağrıda bulunduk. Solun tüm renklerine yaptığımız çağrı ve gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, sağa karşı güçlü bir cevap verilmesi için solun ortak bir aday çıkartması gerektiğinin altını çizdik. Maalesef bu amacımızda başarılı olamadık ve her sol yapı ayrı bir başkan ve meclis üyesi adaylarıyla seçime girme kararı aldı. Baraka olarak bizde belediye meclisi için bağımsız bir aday çıkarma kararı aldık ve adayımızı Merter Refikoğlu olarak belirledik. Bu karar aynı zamanda solda bir araya gelemeyen yapılara yönelik de bir mesaj. Baraka’nın adayı Merter Refikoğlu sadece sağ çevrelere rahatsızlık veren bir meclis üyesi adayı değil aynı zamanda solda sağa karşı birleşme yetisini gösteremeyen sol çevrelere karşı birlikteliği savunanların ifadesi.

Bir Baraka Aktivisti olan Merter Refikoğlu bir kitapevinde editör olarak çalışmaktadır. Asıl mesleği şehir plancısı olan Refikoğlu, yayıncılıkla da uğraşmakta ve tiyatrodan şiire kadar birçok farklı sanatsal üretimin içerisinde aktif olarak çalışmaktadır.

Baraka, ortaya koyduğu tüm eylemliliklerde “halk için halkla birlikte” anlayışı çerçevesinde hareket eden bir örgüt. Bu anlayışı belediye seçimlerinde de sürdürüyoruz. Belediye meclisi için bağımsız bir aday çıkarırken iki noktayı ön plana çıkardık.

Birincisi; biz belediye meclisine girebilirsek halkın gözü kulağı olabilmek çalışacağız. Bir belediye meclis üyesi tek başına belediyenin yönünü tayin etmek için yeterli olamayacaktır doğal olarak. Ancak bu kişi belediyede alınan halk karşıtı karar ve uygulamaların teşhiri, halkın lehine politikaların uygulaması için elinden geleni yapacaktır. Özeleştirmelerden belediye imkanlarının yandaşlara peşkeş çekilmesine, çalışanların haklarının gasp edilmesinden halkın karar alma mekanizmalarından uzak tutulmasına kadar her türlü halk aleyhtarı politikalara karşı halkın haklı sesini yükseltecek ve bu mücadeleyi sokaktaki mücadeleyle birleştirmek için çalışacaktır. Sermayenin değil halkın ve ötekileştirilen kesimlerin talepleri belediyenin gündemine taşıyacaktır. Bu yüzden biz peşinen şunu söylüyoruz. Biz belediye meclisinde arıza çıkarmak egemenlerin huzurunu kaçırmak için seçimlere giriyoruz.

Öne çıkardığımız ikinci ve kampanyamızın ana çerçevesini oluşturan nokta ise sadece Lefkoşa Belediyesi için geçerli olan bir olgu değil genel olarak Kıbrıs’ın kuzeyinin bütününde var olan tahakkümle ilgili. Kıbrıslı Türkler yıllardır Türkiye Devleti’nin tahakkümü altında bulunuyor. Belediyelerden hükümete kadar her türlü kurum ve alanda TC ve işbirlikçileri aracılığıyla yaratılan bu tahakküm bugün belediyenin içine sokulduğu çıkmazda da büyük pay sahibi. Dolayısıyla bizim için girdiğimiz bu seçim süreci, AKP’ye ve gelmiş geçmiş tüm Ankara hükümetlerine karşı sesimizi yükseltmenin de bir aracı.

Bu yüzden seçim sloganlarımızda şunları söylüyoruz: Mührünüzü kırın ve Refikoğlu’nu destekleyin. “Çünkü o Ankara için en kötüsü” ve o “Ankara değil Lefkoşa”  diyen kesimlerin sesi. Ankara’ya karşı verdiğimiz mücadelenin bir parçası olan bu seçim süreci, gücünü egemenlerden değil sokaktan alan devrimci bir mücadelenin parçası. Nihai olarak bir çözüm değil ancak sokağa yansıyan tepkinin büyütülmesine yönelik somut bir adım.  İşte bu yüzden “bugün kırdığımız mührümüz yarın kırılacak zincirlerimizin parçasıdır” diyoruz. Biz halkı sadece oy kullanmaya değil, sokağın tepkisini sandığa sandığın tepkisini sokağa taşımak için mücadeleye çağırıyoruz.

Seçimlerin sonucu ne olursa olsun esas önemli olan seçim günü olan 7 Nisan’ın ertesi günü sokağın mücadelesinin ne durumda olacağıdır. Bundan dolayı Baraka’nın meclis üyesi adayının alacağı desteğin kazanmaktan da öte sokak muhalefetini büyütmeye yönelik bir adım olduğunu vurgıluyoruz."


YKP: Başka Bir Lefkoşa Mümkün
Yeni Kıbrıs Partisi’nin Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Murat Kanatlı. Parti aynı zamanda belediye meclis üyelikleri için de aday çıkardı.Yeni Kıbrıs Partisi yayınladığı açıklamada şöyle diyor;
"İhtiyacımız olan, belediyelerin, yerinden yönetim demek olduğunu bilerek hareket etmektir. Bu da mahalleleri, şehirleri yaşayanları ile birlikte yönetmektir. Yaşayanların özellikle bütçe denetim sürecine katılımı sağlanmalı, katılımcı bütçe uygulamaları hayata geçirilmelidir. Belediye Meclislerine mutlaka işlerlik kazandırılmalı, mahalle meclisleri Belediye Meclisi üyelerini denetlemeli, yerleşim yerinde yaşayanların talepleri bu şekilde aşağıdan yukarı çıkmalıdır. Her şeye karar verme gücünü tek başına elinde tutan Belediye Başkanlığı sultasına son verilmeli, katılımcı demokrasinin tüm kurumları çalıştırılmalıdır.

YKP olarak, mahallelerden başlayarak, bölgelerde yaşayanların doğrudan katıldığı ve kolektif iradesiyle oluşan talepleri doğrultusunda, belediyelerin yıllık program ve bütçe tasarımlarını doğrudan yönlendirebilecek, DEMOKRATİK, EŞİTLİKÇİ ve ÖZGÜRLÜKÇÜ yerel yönetim modelini savunuyoruz!

YKP seçimlerde taraftır, seçimlere aday olduk, ÇÜNKÜ
1      İlk önce sokağımıza, sonra mahallemize, sonra kentimize, sonra ülkemize sahip çıkmak için,
2      Belediyesiyle, muhtarlıklarıyla, sendikalarıyla, demokratik kitle örgütleriyle Lefkoşa’nın birlikte yönetimini gerçekleştirmek için;
3      Şehrin gelişmesinden oluşan arazi değer artışlarının, yani sahipleri hiçbir masraf yapmadan oluşan ve çok küçük bir azınlık olan rantiyecilere büyük kazançlar sağlayan rantları, gerçek sahiplerine yani Lefkoşa halkına kazandırmak için;
4      Kadınların özel ve kamusal alanda maruz kaldığı eşitsizlikler göz önüne alınarak, kadınların ihtiyaçlarını gözeterek, mevcut hayatlarını kolaylaştırma ve kalıplaşmış rollere karşı dönüştürme amaçlı toplumsal cinsiyet özgürlükçü yerelden yönetim mücadelesi için;
5      Eski Lefkoşa’nın tarihi dokusunu korumak ve Lefkoşa’ya özgü kültür-sanat festivalleriyle onu bir sanat ve kültür merkezine dönüştürmek için;
6      Lefkoşa’nın çok kültürlü dokusunu yeniden kazanması, Ermeni Kilisesini esas sahiplerine iade ederek onların kullanımında yeniden yaşam bulması mücadelesi için;
7      Yayalarla, bisikletlerle dost, yeşil alanları ile kültürel dokusu içinde insanca yaşanabilinecek bir şehrin yeniden kurgulanması mücadelesi için;
8      Yerel yönetim politikalarının genel politikalardan soyutlanamayacağının bilincinde olarak, çözüm, federal Kıbrıs ve yeniden yakınlaşmaya destek amacıyla Lefkoşa’da daha fazla, çok toplumlu proje ve etkinliklerin hayata geçmesi için;
9      Askersiz Lefkoşa kampanyasını yükseltmek, askerlerden, silahtan, işgallerin yarattığı tahribatlardan, tel örgülerden, bölücü duvarlardan arınmış bir şehre ulaşmaya yönelik anti-militarist bir mücadeleyi ileri taşımak için;
10   Lefkoşa belediyesi de, tüm dünyanın etkisi altında olduğu neo-liberal saldırganlığın altındadır. Özelleştirmelere ve taşeronlaştırmalara karşı emek güçleri ile birlikte, herkese parasız ve kaliteli kamusal beledi hizmetler için, katılımcı, demokratik, özgürlükçü yerinden yönetim mücadelesi için;
11   Lefkoşa Belediyesi’nde ciddi usulsüzlükler olduğu Sayıştay raporları ile tespit edilmiştir. Raporlarda açıkça borçlanmalarda da usulsüzlük yapıldığı belirtilmiştir. Bu usulsüz, yüksek faizlerle alınan borçların sorumlusu Lefkoşalılar değildir. Bu borçlanma sürecinde, usulsüzlüklerde her kimin sorumluluğu varsa ortaya çıkarılmalı, yargılanmalıdır. Ancak bunun da ötesinde usulsüz, yasadışı alınan kredilerden dolayı Lefkoşalıların daha fazla mağduriyet yaşamaması için tüm ödemeler gözden geçirilmeli, Sayıştay’ın usulsüz, yasadışı tespiti yaptıklarına ödeme yapılmasının durdurulması için hukuki ve toplumsal muhalefet alanında ciddi bir çalışma yapılmalıdır. “Bu borç yasadışıdır, ödemiyoruz” demek için;
12   Belediyedeki her türlü ödemenin emeğe saygı temelinde olması için çalışma yapmak, belediyeyi mafyadan temizlemek, atıl durumdaki kadrolar için yeni hizmet alanları açarak buralarda görevlendirmek, geçmiş ve güncel tüm usulsüz, yasadışı istihdamlara ise eşitlik ve emeğe saygı temelinde karşı çıkacak bir mücadele için;
13   Belediyenin ihtiyacı olan mali kaynakları en iyi ve verimli şekilde bulmak ve kullanmak gerekmektedir. Bu nedenle, Lefkoşa’nın TC Elçiliğine muhtaç bırakıldığı para ile emirlerin verildiği koşullar değiştirilmelidir. Bu noktada LTB’nin Kıbrıs Cumhuriyetindeki hakları da göz önüne alınarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendisi ve onun aracılığı ile yararlanabileceği mali kaynakların devreye sokulması amacıyla aktif mücadele için;
14   Başta belediyeye bağlanan köylerin belediye hudutlarından çıkarılması, genişletilen belediye sınırları ile yağmaya açılan kıyıların korunması ve genelde yerel yönetimlerle ilgili yeni yasal düzenlemelerin yapılması mücadelesi için;
15   YKP’nin yerinden yönetimler için manifestosunun hayata geçirilmesi için
sözümüz var ve kararlıyız, rejime karşı toplumsal muhalefeti yükseltmek için adayız…


CTP-BG: Lefkoşa'yı Yeniden yaratacağız
CTP-BG'nin Belediye Başkan Adayı Kadri Fellahoğlu, "Lefkoşa'yı Yeniden yaratacağız" sloganı ile seçim çalışmalarını sürdürüyor.Kadri Fellahoğlu, KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) EMO Başkanlığı, KTMMOB Genel Başkanlığı yaptı. CTP'den üç dönem Lefkoşa Milletvekili seçildi.

CTP-BG LTB Başkan adayı Kadri Fellahoğlu, Lefkoşa'nın DP ve UBP siyasi ittifakının yönetim anlayışı sonucunda düşürülebileceği en kötü seviyeye düşürüldüğünü ve bu yapılanları tarihin yazacağını ifade ett0i. Sürdürülebilir bir yapıdan çok uzakta olan belediyeyi kurtarmak için göreve talip olduklarının farkında olduklarını söyleyen Fellahoğlu, sorunun yaratıcıları sorunun çözemeyeceklerini dile getirerek ve UBP'nin ve DP'nin sorunu çözme becerisine sahip olmadıklarını vurguladı. Lefkoşa'nın popülist yönetim anlayışının kurbanı olduğuna dikkat çeken Fellahoğlu, bir yandan istihdamlar yapılırken bir yandan da dışarıdan hizmet alımlarının yapıldığını ve belediyenin tüm uyarılara rağmen göz göre göre batırıldığını ifade etti.

Fellahoğlu, 8 Nisan sabahı Lefkoşa için umudun yeniden yüreklerde yer alacağı yeni bir dönemin başlangıç tarihi olacağına işaret eden Fellahoğlu, 14 aylık kısa süreyi günde 16 saat çalışarak 28 aya çıkaracaklarını belirtti. LTB için ilk bir yılı normalleştirme süreci olarak planladıklarına işaret eden Fellahoğlu, bu süreçte halka güven veren denk bütçeye sahip, borçlarını yapılandıran ve hizmet veren bir belediye yaratacaklarını vurguladı.


Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı olarak Zehra Cengiz’i gösterdi.

Barikat Gazetesi
ise Belediye Meclis Üyesi Adayı olarak Görkem Eylem'i destekliyor.


İlgili Haberler

Diğer Haberler

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome