Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin’in Türkçe Çevirisi Bulunan Başlıca Eserleri ve Lenin’den Yapılmış Derlemeler

23 Ocak 2013 Çarşamba

Lenin’in bütün eserleri Türkçe’ye çevrilmemiştir. Aşağıdaki listeler Türkçe çevirileri içeriyor. Siyah/kalın harflerle belirtilenler Lenin’in başlıca eserleri, diğerleri derlemedir. Başlıca eserler kronolojik olarak yerleştirilmiştir. Bazı kitaplarda yer alan makale veya konuşmaların farklı kitap adlarıyla yapılan çevirilerde tekrar tekrar yer alabildiği ve bir kitabın birçok yayınevi tarafından tekrar basıldığı gözetilmelidir.


 • Seçme Eserler (12 Cilt), İnter Yayınları
   
 • Seçme Eserler, Cilt 1-Devrim, Demokrasi, Sosyalizm, Yordam Kitap
   
 • Seçme Eserler, (5 Cilt) İlk Eriş Yayınları
   
 • Halkın Dostları Kimlerdir ve Sosyal Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar?, Sol Yayınları İnter Yayınları
   
 • Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi, Sol Yayınları
   
 • Tarımda Kapitalizm, Sol Yayınları
   
 • Örgütlenme Üzerine (Nereden Başlamalı? Bir Yoldaşa Mektup, Devrimci Maceracılık), Kaynak Yayınları
   
 • (V. İ. Lenin, J. V. Ç. Stalin), Örgütlenme Üzerine Tüzükler, İnter Yayınları
   
 • Ne Yapmalı?, Sol Yayınları, Evrensel Basım Yayın, İnter Yayınları, Agora Kitaplığı
   
 • Bir Adım İleri İki Adım Geri, Sol Yayınları, İnter Yayınları
   
 • (K. Marx, F. Engels, V. İ. Lenin), İşçi Sınıfı Partisi Üzerine, Sol Yayınları
   
 • Tasfiyecilik Üzerine, Sol Yayınları
   
 • Bölünme Üzerine RSDİP'de Bölünmenin Kısa Tarihçesi, Yar Yayınları, Agora Kitaplığı
   
 • Partileşme Süreci, Yar Yayınları (Eski basım, bulunmayabilir.)
   
 • (V. İ. Lenin, J. Stalin, Komintern), Parti Öğretisi Üzerine-Bolşevik Parti'nin Temel Özellikleri ve İki Aşamalı İnşa Öğretisi, İnter Yayınları
   
 • 1905 Devrimi Üzerine Yazıları, İlgi Kitap (Eski basım, bulunmayabilir.)
   
 • Yenilgicilik ve Enternasyonalizm, Agora Kitaplığı
   
 • Materyalizm ve Ampiriokritisizm, Sol Yayınları, İnter Yayınları
   
 • Din Üstüne, Başak Yayınevi, Ser Yayınları, (Eski basımlar, bulunmayabilir.)
   
 • Din Üzerine, İnter Yayınları
   
 • Sosyalizm ve Din Üzerine, Bilim ve Sosyalizm Yayınları
   
 • Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki Taktiği, Sol Yayınları, İnter Yayınları
   
 • Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm, Sol Yayınları
   
 • Sosyalizm ve Savaş, Sol Yayınları, Evrensel Basım Yayın
   
 • Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, Sol Yayınları, İnter Yayınları, Evrensel Basım Yayın, Agora Kitaplığı
   
 • Emperyalist Savaş Üzerine, Ceylan Yayınları
   
 • Felsefe Defterleri, Sosyal Yayınları (Okumaları sırasında tuttuğu kişisel notlardan oluşmaktadır.)
   
 • (K. Marx, F. Engels, V. İ. Lenin), Marksist Felsefe Kılavuzu, Nazım Kitaplığı (Eski basım, bulunmayabilir.)
   
 • Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, Sol Yayınları Agora Kitaplığı
   
 • Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları, Sol Yayınları
   
 • Doğu’da Ulusal Kurtuluş Hareketleri, Belge Yayınları
   
 • Ulusal Sorun ve Kültürel Özerklik, Ütopya Yayınevi
   
 • (V. İ. Lenin, J. Stalin), Marksizm ve Ulusal Sorun, Evrensel Basım Yayın
   
 • Ulusal ve Sömürgesel Ulusal Sorun Üzerine, İnter Yayınları
   
 • Ulusal Siyaset ve Proleter Enternasyonalizm Sorunları, Bilim ve Sosyalizm Yayınları (Eski basım, bulunmayabilir.)
   
 • Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, Sol Yayınları, Agora Kitaplığı, İnter Yayınları
   
 • 1917 Şubat Devrimi 1917 Yazılar–1, Agora Kitaplığı
   
 • 1917, İnter Yayınları
   
 • Uzaktan Mektuplar, Ekim Yayınları, Agora Kitaplığı
   
 • Kronstadt’tan Parti İçi Muhalefete, Agora Kitaplığı
   
 • (K. Marx, F. Engels, V. İ. Lenin), Anarşizm ve Anarko Sendikalizm, Sol Yayınları (Eski basım, bulunmayabilir.)
   
 • Marx-Engels-Marksizm, Sol Yayınları
   
 • Karl Marx, Agora Kitaplığı
   
 • Karl Marx ve Doktrini, Bilim ve Sosyalizm Yayınları
   
 • Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm, Bilim ve Sosyalizm Yayınları
   
 • Friedrich Engels, Agora Kitaplığı
   
 • Marksizm, Devlet Üzerine, Diyalektik Yayınları (Eski basım, bulunmayabilir.)
   
 • Devlet ve Devrim, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, İnter Yayınları, Agora Kitaplığı
   
 • Komün Dersleri, Sol Yayınları
   
 • Proleter Devrim ve Dönek Kautsky, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, İnter Yayınları, Agora Kitaplığı
   
 • (Karl Kautsky, Proletarya Diktatörlüğü, Yazılama Yayınevi)
   
 • Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü, Sol Yayınları
   
 • (K. Marx, F. Engels, V. İ. Lenin), Proletarya Diktatörlüğü Üzerine, Kaynak Yayınları
   
 • Bolşevikler ve Proletarya Diktatörlüğü, Sol Yayınları, Agora Kitaplığı
   
 • İşçi Sınıfı ve Köylülük, Sol Yayınları
   
 • İşçi Köylü İttifakı, İnter Yayınları
   
 • Kır Yoksullarına, Odak Yayınları, İnter Yayınları
   
 • Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı, Sol Yayınları, İnter Yayınları, Agora Kitaplığı
   
 • Halkın Devlet Yönetimine Katılımı Üzerine, Nazım Kitaplığı
   
 • Ekim Devrimi Dosyası, Sol Yayınları
   
 • Sosyalizme Geçiş Döneminde Ekonomi, Agora Kitaplığı
   
 • Somut Durumun Somut Tahlili, Epos Yayınları
   
 • Sovyet İktidarı ve Dünya Devrimi, Agora Kitaplığı
   
 • Son Mektuplar ve Makaleler, Başak Yayınevi (Eski basım, bulunmayabilir.)
   
 • Son Yazılar Son Mektuplar, Ekim Yayınları (Eski basım, bulunmayabilir.)
   
 • Lenin’in Son Kavgası, Konuşmalar ve Yazılar 1922–1923, Öteki Yayınevi (Eski basım, bulunmayabilir.)
   
 • (V. İ. Lenin, L. Troçki), Kronştadt (Makaleler, Mektuplar ve Ek Belgeler), Ataol Yayıncılık
   
 • Kronstadt’tan Parti İçi Muhalefete, Agora Kitaplığı
   
 • III. Enternasyonal Konuşmaları, Pencere Yayınları (Eski basım, bulunmayabilir.)
   
 • Komintern-Dünya Devriminin Partisi, Agora Kitaplığı
   
 • Sendikalar Üzerine, Sorun Yayınları
   
 • Gençlik Üzerine, Sol Yayınları, Evrensel Basım Yayın
   
 • Mektuplar, Evrensel Basım Yayın
   
 • Sanat ve Edebiyat, Payel Yayınları, Evrensel Basım Yayın
   
 • Karma, Sanatta Sosyalist Gerçekçilik içinde, Parşömen Yayınları
   
 • Kültür ve Kültür İhtilali, Ser Yayınları (Eski basım, bulunmayabilir.)
   
 • Proletarya Kültürü, Yar Yayınları (Eski basım, bulunmayabilir.)
   
 • Devrimin Aynası Toltstoy, YGS Yayınları (Eski basım, bulunmayabilir.)
   
 • (K. Marx, F. Engels, V. İ. Lenin), Kadın ve Aile, Sol Yayınları
   
 • (K. Marx, F. Engels, V. İ. Lenin, J. V. Ç. Stalin, C. Zetkin), Kadın Sorunu Üzerine, İnter Yayınları
   
 • (K. Marx, F. Engels, V. İ. Lenin), Marksizm, Kadın ve Aile, Bilim ve Sosyalizm Yayınları
   
 • Kadınların Kurtuluşu, Akademi Yayın, Agora Kitaplığı
   
 • (Clara Zetkin, Lenin’in Bütün Dünya Kadınlarına Vasiyeti, Sorun Yayınları)
   
 • (Vera Dridzo, Nadejda Konstantinovna-Bir Devrim Bir Kadın, Belge Yayınları)
   
 • Der: William J. Pomeroy, Marksizm ve Gerilla Savaşı içinde, Belge Yayınları
   
 • (Eski basım adı: Marksizmde Gerilla Savaşı, Evren Yayınları)
   
 • (K. Marx, F. Engels, V. İ. Lenin), Gerilla Savaşı, Akyüz Yayıncılık
   
 • (K. Marx, F. Engels, V. İ. Lenin, J. V. Ç. Stalin), Partizan Savaşı, Yar Yayınları

Diğer Yazılar

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome