AKP’li Yıllarda Türkiye: Emeğin Durumu

22 Ekim 2015 Perşembe 12:14:25

Bağımsız Sosyal Bilimciler, AKP’li Yıllarda Emeğin Durumu üzerinde kapsamlı bir çalışmayı tamamladı.


AKP’li Yıllarda Türkiye: Emeğin Durumu

Bağımsız Sosyal Bilimciler AKP’nin ülkeyi yönettiği yıllarda emeğin durumuna ilişkin bir toplantı düzenleyecek.

AKP’li Yıllarda Türkiye: Emeğin Durumu konulu toplantı 22 Ekim 2015 Perşembe günü, Konur Sokak no:1’de bulunan Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi’nde düzenlenecek. Saat 14.30’da Birliğin teras katında yapılacak toplantının oturum başkanlığını Prof. Dr. Fikret Şenses yapacak. Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Oğuz Oyan, Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Doç. Dr. Serdal Bahçe’nin konuşmacı olarak katılacağı toplantıda aynı adla çıkan kitap da tanıtılacak.

Çalışmanın ana vurguları...

Kitabın yazarlarından Erinç Yeldan'ın köşe yazısında kaleme aldığı yazıda çalışmanın ana vurguları Korkut Boratav'ın değerlendirmeleriyle aktarılıyor;

Türkiye ekonomisi 1980 yılından başlayarak neoliberal iktisat politikalarının derin etkisi altına girmiştir. 2002 yılından beri kesintisiz işbaşında olan AKP hükümetleri yönetiminde ekonominin neoliberal yörüngede gelişmesi daha da derinleşerek sürmüş, dışa açık-serbest piyasa ağırlıklı politikalar, temel üretim sektörleri yanında işgücü piyasaları, sağlık ve eğitim gibi alanların üzerindeki etkisini giderek artırmıştır. Yarattığı çok yönlü olumsuzluklara ve kırılganlıklara karşın, bu politikalar diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de “başka alternatif yok” söylemi altında ve olumlu bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Neoliberalizm, muhafazakârlık ve İslamın birbirini etkilemesi ve/veya birbirine eklemlenmesi ile oluşan emek politikaları, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve işgücü piyasaları gibi geniş bir düzlemde ele alınmakta, güvencesizleştirme ve piyasalaştırma (metalaştırma) olgularına ve emek politikalarının siyasal ve ideolojik temellerine dikkat çekilmektedir. AKP döneminde işsizlik oranları yükselmiştir.

AKP dönemini “2003-2008” ve “2009-2014” olarak ikiye ayırırsak, bu iki zaman aralığında açık işsizliğin yüzde 10.4’ten 10.8’e çıktığını gözlemekteyiz. DİSK Araştırma Dairesi tarafından ısrarla takip edildiği üzere, “iş aramaktan umudunu kesmiş” geniş tanımlı işsizleri de hesaba katarsak, işsizlik yüzdesindeki artışın daha belirgin olduğunu görmekteyiz: 16.4’ten 18.3’e...

2000’li yıllarda Türkiye’de emek politikalarının iktisadi alanda iki önemli ayağı olduğu belirtilebilir: Güvencesizleştirme ve piyasalaştırma (metalaştırma). Güvencesizlik, emek politikaları üretilir ve yeniden üretilirken, çok boyutlu ve bu boyutların birbirini etkilediği bir alan olarak şekillenmektedir: (i) İş güvencesizliği; (ii) istihdam biçimlerinin güvencesizliği; (iii) sosyal güvencesizlik ve (iv) gelir güvencesizliği.

Bu koşullar altında sınıfsal bölüşüm ilişkileri doğal olarak emek aleyhine seyretmiştir. Toplam ücretlerin milli gelirdeki payı 2002-2014 arasında yüzde 29’dan 26’ya düşmüş; ortalama ücretlerdeki değişim hızı, diğer gelir türlerinde kişi başına değişimin daha da gerisinde seyretmiştir.Diğer Haberler

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome