Birleşik Bir Direniş Seçeneğini Yaratmak İçin

19 Eylül 2014 Cuma 11:10:12
Birleşik Bir Direniş Seçeneğini Yaratmak İçin

Birleşik-ortak mücadele zeminlerinin yaratılmasına yönelik arayışlar yoğunlaştı. Uzunca zamandır bu ihtiyacın altını çizerek, birleşik mücadelenin imkanları üzerine tartışıyoruz. Bu konudaki fikirlerimiz de biliniyor.

Birleşik Muhalefet Hareketi’nin yaratılması çabaları ve son olarak Vişnelik toplantısının ardından bir cephesel-birleşik mücadele zeminin inşa edilmesi noktasında geniş bir ortaklığın olduğu görülüyor. İleri Haber sitesinin Vişnelik toplantılara katılanlarla yaptığı –sitemizde de yer alan- söyleşiler de gösteriyor ki farklılıklarımızı koruyarak hep birlikte mücadele etmek mümkün. Bu konuda geniş bir fikir birliğinin oluşması oldukça önemli.

Bu fikri geliştirme noktasında yürütülen tartışmalara da katkı sunmak amacıyla bir kaç noktayı hatırlatmakda fayda olabilir. Çünkü hakikaten de zor bir şey başarılmaya çalışılıyor. Böyle bir arayışın içerisinde geçmiş deneyimlerin yarattığı kimi olumsuzlukların gündeme getirdiği sorularla birlikte, bu arayış içerisinde gündeme gelecek sorunlara verilen yanıtlar çerçevesinde tartışmaya devam edeceğiz. Kuşkusuz önemli olan tüm bunları birleşik-ortak mücadele zeminlerinin yaratılması çabasını geliştirme anlayışı ile yapılabilmesi.

***

Bu arayışa yönelik yapılan kimi tartışmalar, esasında yanlış bir noktadan hareket ederek meseleyi ‘solda birlik’ üzerinden ele alarak, eleştiriler getiriyor. Yanlış sorunun doğru cevabı olmaz denir. O yüzden tartışmayı ‘solda birlik’ üzerinden sürdürerek bugünkü arayış noktasında doğru yanıtlar üretmek pek de mümkün değil.

Bugün ihtiyaç olan sol yada sosyalistlerin birliğinin kurulmasının ötesinde tüm direnme odaklarının, muhalefet dinamiklerinin ortak-birleşik mücadelesini mümkün kılacak bir zeminin-zeminlerin yaratılmasıdır. Bu anlamda Haziran’ın yaygın ve cephesel dinamiklere dayanan direniş damarlarını ilişkilendirecek, örgütlü ve ortak bir mücadeleye sevk edebilecek bir yol açmaktır. Böylesi bir çaba örgütlü yapıların birlikteliğini içermekle birlikte örgütler ittifakı içerisinde şekillenen ve kendini bununla sınırlayan bir yapı olmasının ötesinde tüm direnme dinamiklerini, toplumsal muhalefet kesimlerini ve bireyleri kolektif-demokratik Meclisler üzerinden kurulan bir ilişki sistemi içerisinde bir araya getirmeyi hedefler. Böyle bir yapı örgütlerin-yapıların kendi örgütsel bağımsızlarından fedakarlık yapmadan, aynı zamanda ortak bir mücadelenin de kanalını açmasıdır.

***

Böylesi bir direnme hareketi kuşkusuz ki ülkenin dört bir yanındaki direnme mücadelelerini güçlendirip, geliştirerek kurucu bir iradeyi de geliştirmeyi önüne koymalıdır.

Erdoğan ve AKP iktidarının yeni Türkiye adını verdiklerini giderek mezhepçi faşist bir doğrultuda geliştirilen düzen karşısında bir yanıyla onu geriletecek şekilde bir mevzi direniş mücadelesi ve onun içinde halkın kurucu iradesine dayanan geri alma-yeniden kurma mücadelesidir. Bu tür direnişçi-kurucu birleşik bir muhalefet çizgisiyle bugünkü gidişatı engellemek ve direnme potansiyelinin yine bunun karşısında gelişebilecek düzen içi seçeneklerin içerisine hapsolmasının önüne geçebilmek mümkün olabilir.

***

Birleşik bir muhalefet arayışı aynı zamanda sadece bir yapı oluşturulması meselesi olarak da görülmemelidir. Birleşik bir direniş esas olarak toplumsal-sınıfsal zeminlerde halkın birleşik devrimci eylemi içerisinde direnme mevzilerini güçlendirme, ilişkilendirme ve halkın tepkisini örgütlü hale getirme çalışmasıdır. Bugün yerel-lokal düzeylerde sürdürülen ancak ülkenin genel gidişatına müdahale etme noktasında yetersiz kalan, aynı zamanda yerel düzeyde kalmasının bir sonucu olarak giderek zayıflayan direnme eğilimlerinin güçlendirilmesinin yani sokağın ve eylemin daha etkin ve sonuç alıcı bir güce dönüştürülmesinin yolu da buradan geçiyor.

***

Evet her şey bir yana, bugünün ülkenin gerçeği devrimcilere tarihsel bir sorumluluk yüklüyor. Bu faşist doğrultuda geliştirilen taşeron sömürü düzenini durduracak halkın birleşik örgütlü muhalefetini yaratmak.

Bu yolda ve bunun için yürüyelim!


Diğer Haberler

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome