Birleşik Emek Hareketi için tartışma toplantısına çağrısı

27 Ekim 2014 Pazartesi 20:38:46

Birleşik Emek Hareketini kurma yolunda Sendikal Mücadelenin temel sorunlarını tartışmak için İstanbul'da toplantı çağrısı yapıldı.


Çağrı şöyle;

"AKP iktidarı, uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda bir yandan ülkenin bütün kaynaklarını ( toprak, su dahil ) satarken; diğer yandan ülkeyi ucuz ve güvencesiz işgücü cennetine çevirmek için emekçilerin sahip olduğu kısmi hakları da elinden almaya çalışmaktadır. Bu politikaların mağdurlarının itirazları ise; yargılama, polis şiddeti ve AKP’nin sokak çetelerinin saldırıları ile karşı karşıya kalmakta, ülkemiz AKP eliyle hızla İslami bir faşizme sürüklenmektedir.

Bu gidişatı durduracak bir muhalefet dinamiğinin yaratılması, KESK’in de içinde bulunduğu tüm toplumsal muhalefet odaklarının tarihsel sorumluluğudur.
Kamu emekçilerinin KESK ile bütünleşen mücadelesi, 90’lı yıllarda dünya ölçeğinde gelişen neoliberal saldırılar karşısında emekçilerin birleşik bir direnme mevzisi olarak gelişti. Emekçilerin örgütsüz bırakılarak güçsüzleştirildiği, kazanılmış tüm haklarının ellerinden alındığı bu uzun dönem boyunca KESK, fiili-meşru mücadele çizgisiyle emeğin haklarını savunmada, demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinde ön saflarda yerini aldı. Ancak, KESK özellikle 2000’li yıllarla beraber gerek üretim sürecindeki dönüşüme (esnek ve güvencesiz çalışma, üretim sürecinin parçalanması) yanıt üretecek bir hat oluşturamaması; gerekse KESK’in içindeki eğilimlerin emek hareketinin örgütlenmesine dönük farklı perspektif ve arayışların ötesinde siyasal mutabakata doğru daralması, tabanda da bir parçalanmayı-ayrışmayı ortaya çıkarmıştır. İşte bütün bunlar üyeleriyle ve emekçi sınıflarla sendikalar arasındaki bir yabancılaşmanın da gelişmesine neden olmuştur.

KESK’in bu olumsuzlukları aşabilmesi ancak kuruluş referanslarına dönmesi ile emekçilerin yeniden örgütlenmesi ve KESK’in tabandan yeniden kurulması mücadelesi ile birlikte gerçekleşebilir. Bunun olanakları her zamankinden daha fazladır. Çünkü, Haziran Direnişi ile ülkemizde toplumsal muhalefetin olduğu gibi KESK’in de bir tarihsel dönemi geride kalırken, yeni bir tarihsel dönemin de kapısı aralanmıştır.

Bu çerçevede;
Emekçilerin birleşik hareketini yaratma mücadelesi içerisinde KESK’i yeniden kurma fikrini paylaşan bütün eğitim emekçilerini sendikaların yapısal ve örgütsel sorunlarını tartışmak üzere yapacağımız foruma çağırıyoruz.

Tarih : 29 Ekim Çarşamba
Saat :14 00
Yer : Eğitim Sen 4 Nolu Şube


Diğer Haberler

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome