Birleşik Haziran Hareketi Yürüyüşü Başlıyor...

20 Ekim 2014 Pazartesi 00:15:26

Vişnelik'te bir araya gelen ortak mücadele iradesi, birlikte yürüyüşün adını "Birleşik Haziran Hareketi" olarak belirleyen yola çıktı.


Birleşik Haziran Hareketi Yürüyüşü Başlıyor...

Birleşik bir mücadelenin yaratılması noktasında uzun süredir tarışma ve Forumlarla devam eden süreç, Vişnelik toplantılarıyla ortak bir iradeye dönüştürülmüştü. Vişnelik bileşenleri 19 Ekim Pazar günü bir araya gelerek, yürütülen tartışmalar ışığında hareketin kurucu adımlarını oluşturdu.

Siyasi parti, örgüt, aydın ve bireylerin bir araya geldiği, Birleşik Muhalefet ve Sol Cephe dinamiklerini de içeren ODTÜ Vişnelik Toplantıları’nın üçüncüsünde yeni bir adım atıldı. Toplantıdan çıkan kararla yeni hareketin adı “Birleşik Haziran Hareketi” oldu. Hareket bu isimle yoluna devam edecek. Katılımcılar AKP faşizmine ve onun dayattığı hayata Haziran İsyanı’nın açtığı yoldan ilerleyerek yanıt üretecek. Harekete KP, ÖDP, EHP, TKP 1920, HTKP gibi siyasi partiler, Devrimci Hareket, Red Dergisi, emek ve meslek örgütlerinden TTB Başkanı Beyazıt İlhan, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Sosyal İş Başkanı Metin Ebetürk ile CHP Milletvekilleri İlhan Cihaner, Hüseyin Aygün ve Gökhan Günaydın katkı koyacak.

Birleşik Haziran Hareketi, birleşik bir halk örgütlenmesinin çağrıcısı olarak yola çıkarken Hareketin kurucu adımlarını yürütmek üzere geçici bir yüretme kurulu belirlendi.

Birlikte Direnmeye Kararlı Olarak Yola Çıktık
Önder İşleyen

Ülkemiz, iç savaş provaları eşliğinde hızla mezhepçi faşist bir doğrultuda sürükleniyor. Bunu durdurmanın ve zorbaları alaşağı etmenin mümkün olduğunu Haziran barikatlarında hep birlikte gördük, gösterdik. Haziran, bu umutla birlikte hepimize tarihsel bir sorumluluk da yükledi. O sorumluluk, Haziran'ın 2013'te bırakmamaktır. Birleşik Haziran Hareketi, işte bu devrimci sorumluluk anlayışı ile aylardır ülkenin her yerinde sürdürülen forum ve tartışmalar içerisinde inşa edildi. Birlikte direnmeye kararlı ortak bir irade olarak yola çıkıyoruz.

Birleşik Haziran Hareketi, tüm direnenlerin kendi söz ve eylemi içinde inşa edilecek yeni bir yola çağrıdır. Zalimlere, çetecilere papuç bırakmayacak bir direnişi örgütlemek için sokaklarda, meclislerde, forumlarda buluşacağız. Bu ülkenin göklerinden Haziran güneşini eksik etmeyeceğiz...Haziran'da buluşalım.

Geniş Kapsamlı Bir Yol Alacağız
Evren Haspolat

Türkiye’nin çok önemli sorunları var. Halkın önünde sorunlarını tespit ettiği ama tek başına çözemediği sorunlar var. Farklı örgütlü ve örgütsüz toplum kesimleri var. Bu sorunlar çözülemediği için ve askıda kaldığı için ama diğer taraftan da bu sorunları çözmek artık kaçınılmaz hale geldiği için birlikte bir şey yapabilir miyiz diyerek toplandık.  Ve de birlikte bir şeyi nasıl yapmalıyız tartışıldı. Dolayısıyla da toplumun tüm sorun alanlarına dair bir çözüm yaratmaya çalışıyoruz. Sorun alanlarını andığımızda kapsayıcılık da ortaya çıkacak. Türkiye’nin bugün karşılaştığı sorunların en önemlisi yağma sorunu. Ekonomik bir yağma sürecinden geçiyoruz. Bu yağmanın kaybedenleri ve bundan zarar görenlerin kapsayıcılığında olacak. Onları kapsayacak.  Eğitim sisteminde çok büyük bir alt üst oluş söz konusu. Eşitsizlik var, sınavlardaki sorunlar var. Özellikle de eğitimin içeriğinin değiştirilmesi ve dönüştürülmesi var. TEOG ve ihalelerde gördüğümüz ciddi sorunlar var. Veli derneklerini, öğrencileri, öğretmenleri hepsini kapsayacak. Onların sorunlarını çözmeyi amaçlayacak. Çevre hareketleri, HES’ler, kentsel dönüşüm bu sorun alanlarındaki odaları, sendikaları hepsini kapsayacak. Kadın hareketleri var. Türkiye’de özellikle 12 yıllık AKP rejiminde kadın cinayetleri ile gündemin olağanlaştığı dönemden geçiyoruz. Bu olağanlaşmaya dur diyecek kadın sorununu çözecek bir hareket özü olacak. Dolayısıyla bütün kadın hareketlerine seslenecek ve onları içerecek. Diğer sorun alanlarını da dahil ederek bu kapsayıcılığı genişletebiliriz. 

Köken Gezi Direnişi
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Beyazıt İlhan

Çok değişik kesimlerden toplumsal muhalefetin içerisinden temsilcilerin katıldığı toplantıda Birleşik Haziran Hareketi adı altında bir toplumsal muhalefet hareketi kuruldu. Bundan sonra Türkiye’de demokrasiden, barıştan, insan haklarından, özgürlüklerden, laiklikten yana olan güçler, doğanın tahribatına karşı olan güçler, emekten yana taşeronlaşmaya karşı olan güçler, işçi sağlığını önceleyen, iş güvenliğini önceleyen güçler bir araya gelerek Birleşik Haziran Hareketi adı altında mücadelelerini sürdürecekler. Kuşkusuz Haziran’dan neyin kastedildiğini biliyorsunuz. Gezi direnişinden köken alan bir hareket olacak bu. Geziyi kendisine rehber alan bir hareket olacak. Gezi’nin referansları üzerinden doğaya, kente, yaşama sahip çıkmak için birleşik bir muhalefet yürütecekler.

Buradan Çıkan İrade Belirleyici Olacak
CHP Milletvekili Gökhan Günaydın

Türkiye’de sosyalist soldan gelen ve temsiliyetleri olanlar kendi aidiyetlerinin dışında bir duruş gösteriyorlar. Bunun temel dinamiğini de giderek yerleşmekte olan AKP faşizmine karşı ortak harekete etme çabası olduğu görülüyor. Haziran hepimize çok şey öğrendi. Hareketin adı da buradan ortaya çıkıyor. Herkes kendi bireysel duruşunu ya da partisel aidiyetini durdurarak ortak eylemsellik refleksini geliştirmeye çalışıyor. Bu aslında bizim topluma karşı halkımıza karşı da görevimiz. Buradan çıkan irade önümüzdeki dönem için belirleyici olacak. Buradaki çaba Türkiye’nin toplumsal geleceğinde söz edilecek bir çaba olarak tarihe not düşülecek.

Hareket Ete Kemiğe Büründü
Metin Çulhaoğlu
Türkiye çok kritik bir dönemeçten geçiyor. Artık bir siyasi iktidarla değil, yeni bir rejimle karşı karşıyayız. Daha önceki düzen rejimlerinden farklı olarak bugün ki AKP rejimi bir takım farklılıklar taşıyor. Örneğin Türkiye’de Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk defa bir iç savaş tehlikesi ile karşı karşıyayız. İç savaş olmadı ama dışımızdaki bölgesel bir takım gerilimlerin doğrudan doğruya Türkiye’ye yansıması ve Türkiye içerisinde ciddi bir tehdit var. Bizler de bu kritik uğrakta sol sosyalist, devrimci, ilerici, yurtsever güçlerinin bir araya gelip bu gidişata karşı bir mücadele vermesi ciddi bir durum. Hem merkezden iyi yönlendirilen hem de alttan Türkiye ölçeğinde katılımı olan yani yukarısı ile aşağısını birleştiren ve bu gidişata karşı ciddi bir direnç gösterecek ve Türkiye’yi bir anlamda bu badireden kurtaracak hareketin oluşması kanısına vardık. Toplantıda da ileri bir aşama kaydettik. Artık ete kemiğe büründü. Yukarıda en azından. Şimdi bunun aşağıdan yerellikten katkılarla ete kemiğe bürünme aşamasına geçtik.

Yağma Ekonomisine Karşı Duracağız
Fatih Yaşlı

İktidarın içeride ve dışarıda savaşa hazırlandığı, doğa ve kent talanını hızlandırdığı, her türlü muhalif odağı boğmaya ve yok etmeye çalıştığı son derece kritik bir zaman diliminde, bu toprakların yarattığı devrimci ve ilerici birikimi de yanımıza alarak, bir ayağımızı haziran'a bastık ve birleşik bir mücadele için yola çıktık. Türkiye'de ve bölgede halkların barış ve kardeşlik içerisinde yaşaması için, emekçilere yönelik hak gasplarını önlemek için ve neoliberal yağma ekonomisine dur demek için herkesi bu mücadelenin bir parçası olmaya, yeni bir cumhuriyeti birlikte kurma kavgasına omuz vermeye çağırıyoruz.

Haziran’da sokağa çıkanlar tekrar sokağa çıkacak
Doğan Tılıç
Türkiye’den çok farklı çevrelerden solcuların, devrimcilerin, ilericilerin, örgütlü ya da örgütsüz kesimlerin ciddi bir tehdit algısı ile bir araya gelmelerinin sonucunda bu süreç başladı. 

Bizler kararlıyız
Tarık Şengül

Acil bir durumla karşı karşıyayız. Siyasi iktidar sadece bölgeyi değil Türkiye’yi de belli bir anlamda savaş ortamına soktu. Bu savaş durumuna ve bu tehlikeli iktidar anlayışına karşı bu ülke topraklarında ekmeğini alnının teriyle kazanan herkesin bir muhalefet ve iktidar alternatifine ihtiyaç var. Bu anlamda üçüncüsü gerçekleşen toplantı aslında tek bir kesimin kendi iktidarını kurmaya yönelik olarak algılanmasın.

Toplantının imzacıları şöyle:
Abdurrahman Atalay, Adnan Serdaroğlu, Ali Millioğulları, Alper Taş, Aslı Sicimoğlu, Aslı Aydın, Aysun Gezen, Aydemir Güler, Barış İnce, Beyazıt İlhan, Bilge Seçkin Çetinkaya, Burhan Sönmez, Burak Yücel, Bülent Forta, Can Atalay, Cemal Polat, Deniz Yıldırım, Doğan Tılıç, Doğan Çetinkaya, Erhan Nalçacı, Emin Koramaz, Emirhan Oğuz, Eriş Bilaloğlu, Erkan Baş, Evren Haspolat, Evren Hoşgör, Fatih Yaşlı, Gamze Yücesan Özdemir, Gökhan Günaydın, Gün Zileli, Güven Gürkan Öztan, Haluk Yurtsever, Hakan Gülseven, Hakan Öztürk, Hayri Kozanoğlu, Himmet Şahin, Hüseyin Demirdizen, Hüseyin Aygün, İbrahim Aydın, İbrahim Varlı, İsmail Hakkı Tombul, İlhan Cihaner, İlhan Kamil Turan, Kaya Güvenç, Kamil Kartal, Korkut Boratav , Masis Kürkçügil, Melih Pekdemir, Mehmet Soğancı, Mehmet Yetiş, Mehmet Yeşiltepe, Merdan Yanardağ , Metin Çulhaoğlu, Metin Ebetürk, Murat Nergiz, Necmi Erdoğan , Oğuzhan Müftüoğlu , Osman Öztürk, Önder İşleyen , Özgür Karaduman, Sadık Özsoy, Serpil Güvenç , Selçuk Candansayar , Sibel Uzun, Taner Timur , Tarık Şengül , Turan Eser, Tülin Öngen, Zafer Aydın

*Burcu Cansu (BirGün)
 


Diğer Haberler

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome