Birlikte Mücadele - Deniz Yıldırım

24 Eylül 2014 Çarşamba 21:25:32
Birlikte Mücadele - Deniz Yıldırım

AKP Rejimi karşısında birleşik-birlikte mücadele yönünde irade beyan eden ve karşı olduğu bu yağmacı, diktacı, gerici rejimin yerine kamucu, laik, halkçı, bağımsız ve demokratik yeni bir çıkış yolu öneren ortak metin dün yayınlandı. Hem bu direnç ve çözüm için birleşik bir dayanak merkezinin yaratılmasını hem de bu dayanak merkezini mücadelelerle birleşerek, aşağıdan sağlamlaştırmayı, kendisini örgütlerken bu çıkış modelini de ertelemeden, eşzamanlı örgütlemeyi hedefleyen birliktelikler ihtiyaçtır ve böyle birliktelikler, zamanla hamleyi başlatan bileşenleri de aşan, kendisini bu direnme ve çıkış programı temelinde yeni öfke ve direnme kararlılıklarıyla harmanlayan bir karakter taşır. Dolayısıyla belirtelim: Bu daha başlangıç.

Karşısında örgütlendiği AKP Rejimi’nin temel siyasal, sınıfsal ve ideolojik özelliklerinde ve buna karşı duruş kararlılığında netleşen ve yerine bugünden, birlikte mücadelelerle öreceğimiz “yeni”nin kurucu enerjisini düzeniçi bir muhalefet çizgisine hapsetmeyeceğini de ilan eden bir hamleye uzun zamandır ihtiyacımız var. Çağrıyı bu temelde bir adım olarak görüyorum.

Somut ve küçük adımlarla ilerleyen birleşik-birlikte mücadele toplantılarına, böyle bir çözüm ve direnme merkezinin örgütlenmesi arayışlarına ve dün yayınlanan çağrı metnine bu saydığım nedenlerle, şart koşarak değil, koşarak katıldım, katılmayı ve katkı vermeyi sürdüreceğim.

Eksiklikler olabilir; fakat eksiklik tamamlanabilir. Biten bir süreçten değil, başlayan bir süreçten söz ediyoruz.  Gerek pazar günü Ankara’da ikincisi gerçekleştirilen birlikte mücadele toplantılarında ve gerekse bu toplantılardan türeyen çağrı metninde, kendini aşan ve kendini bu mücadeleye pratik ihtiyaç ve ilkeleri öne çıkararak katan bir ortak akıl hakim. Bu anlayışın varlığı, varsa eksikliklerden şimdilik önemlidir.

Siyasetlerin pratik mücadele, direniş ve ihtiyaçlardan doğan, somut, kendisini dayatmayan ama azami programa da köprüler kuran ortaklaşmasının kıymeti kendisini anlattıkça daha iyi anlaşılacak.

Bir hatırlatma: Birlikte mücadele çağrısı solun sayısal olarak kendisini sayma girişimi değil, bu açıdan önceki girişimlerden farklı; Mevlana Tekkesi çağrısı yok, “gel gel ne olursan ol yine gel” demiyor; ilkeli, programlı ve hedefi de, AKP Rejimi konusunda kafası da net bir birlikte mücadele ve yeniyi kurma çağrısı var; halkın direnç ve taleplerinden kurucu siyaset üretme çağrısı. Bu nedenle girişimi “solda birlik” diyerek açıklamamak ve birleşmenin solun sandık yolunda ittifakı gibi algılanmasına yol açmamak gerek.

Türkiye’nin direnme ve çıkış programının asgari ilkelerinde somut uzlaşma ve çözümü bu ilkeler temelinde örgütleme yolunda atılan bu adıma sabırla, önyargısız, varım-yokum aceleciliğine düşmeden ve katkıyla yaklaşmayı öneriyorum.

Böyle başlayacak, bu bileşenlerle “varız” diyecek ve daha geniş kesimlerin özlem ve beklentilerine doğru eninde sonunda bir dayanak noktasından ilerleyeceğiz. Mecburuz. Başlamak güzeldir, bu daha başlangıç.

Çağrı Metni:

DİRENMEYE VE BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ
Gericiliği ve Faşizmi Yeneceğiz!

İlk toplantısını 30 Ağustos’ta, ikincisini 21 Eylül’de Ankara’da gerçekleştiren siyasi parti, hareket, grup ve bireyler olarak; toplumun tüm eşitlikçi, özgürlükçü, ilerici, devrimci ve barış yanlısı dinamiklerini; direnme hareketlerini ve muhalefet güçlerini bir araya getirerek birlikte mücadele etme ve geleceği birlikte kurma kararı aldık.

Ülkemiz AKP iktidarı eliyle hızla İslami-faşist bir diktatörlüğe doğru sürükleniyor. Neoliberal yağma politikaları emekçi sınıfların hayatında büyük bir yıkım yaratıyor. Baskı ve zora dayalı yöntemlerle dinci gericilik temelinde bir toplumsal yaşam kurulmaya çalışıyor. AKP, ülkemizde yarattığı bu yıkımın yanı sıra, bölgemizde de emperyalizmle işbirliği içinde mezhepçi ve gerici boğazlaşmaları kışkırtarak, ülkemizi bölgesel bir savaşın parçası haline getiriyor.

Bu karanlık gidişata ‘hayır’ diyen milyonlarca yurttaş, Gezi / Haziran günlerinde sokağa çıkarak zorbalığa ve gerici küstahlığa karşı kararlı bir direniş ortaya koydu. Emekçiler, gençler, kadınlar, öğrenciler, aydınlanmanın kazanımlarına ve insanlığın ilerici birikimine sahip çıkan toplum kesimleri piyasacı yağma düzenine, gericiliğe ve diktatörlüğe dur dedi.
Bugün aynı kararlılığı sürdürerek, Gezi ve Haziran günlerinde kurduğumuz eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, bağımsızlığın ve laikliğin barikatını birlikte daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu amaçla bizler,

- Faşist baskı ve dinci zorbalığa karşı toplumcu bir demokrasi için;
- Gericiliğe karşı laiklik ve özgür bir yaşam için;
- Geleceksizlik ve güvencesiz çalışmaya karşı emeği hakları ve insanca bir yaşam için;
- Doğanın ve kentlerimizin yağmalanmasına karşı ortak yaşam alanlarımıza, sahip çıkmak için;
- Özelleştirme ve talana karşı halkçı-kamucu bir ekonomiyi örgütlemek için;
- Emperyalist saldırganlık, tahakküm ve işbirlikçiliğe karşı bağımsızlık için,
- Kürt sorununda kardeşlik ve birlikte yaşama iradesini güçlendirerek demokratik, adil, onurlu ve eşit yurttaşlığa dayanan bir çözüm için;
birlikte mücadele etmek amacıyla ortak bir irade oluşturduğumuzu ilan ediyoruz.

Bunun için; bütün eşitlikçi, özgürlükçü, ilerici halk güçlerini birlikte direnmeye ve emekten yana yeni bir toplumsal düzeni bugünden başlayarak kurmaya çağırıyoruz.

Abdurrahman Atalay, Adnan Serdaroğlu, Ali Millioğulları, Alper Taş, Aslı Sicimoğlu, Aslı Aydın, Aysun Gezen, Aydemir Güler, Barış İnce, Beyazıt İlhan, Bilge Seçkin Çetinkaya, Burhan Sönmez, Burak Yücel, Bülent Forta, Can Atalay, Cemal Polat, Deniz Yıldırım, Doğan Tılıç, Doğan Çetinkaya, Erhan Nalçacı, Emin Koramaz, Emirhan Oğuz, Eriş Bilaloğlu, Erkan Baş, Evren Haspolat, Evren Hoşgör, Fatih Yaşlı, Gamze Yücesan Özdemir, Gökhan Günaydın, Gün Zileli, Güven Gürkan Öztan, Haluk Yurtsever, Hakan Gülseven, Hakan Öztürk, Hayri Kozanoğlu, Himmet Şahin, Hüseyin Demirdizen, Hüseyin Aygün, İbrahim Aydın, İbrahim Varlı, İsmail Hakkı Tombul, İlhan Cihaner, İlhan Kamil Turan, Kaya Güvenç, Kamil Kartal, Korkut Boratav, Masis Kürkçügil, Melih Pekdemir, Mehmet Soğancı, Mehmet Yetiş, Mehmet Yeşiltepe, Merdan Yanardağ, Metin Çulhaoğlu, Metin Ebetürk, Murat Nergiz, Necmi Erdoğan, Oğuzhan Müftüoğlu, Osman Öztürk, Önder İşleyen, Özgür Karaduman, Sadık Özsoy, Serpil Güvenç, Selçuk Candansayar, Sibel Uzun, Taner Timur, Tarık Şengül, Turan Eser, Tülin Öngen, Zafer Aydın


Diğer Haberler

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome