Doktorların Gözü Kulağı Anayasa Mahkemesinde!

31 Ekim 2014 Cuma 11:48:08

Anayasa Mahkemesi, "Tam gün" yasası ve "Aile hekimlerine ayda 8 saat nöbet" zorunluluğunu içeren yasal düzenlemelerin iptali istemini karara bağlaması bekleniyor.


Doktorların Gözü Kulağı Anayasa Mahkemesinde!

Anayasa Mahkemesi’nin gündeminde ''Tam Gün'', ''Aile hekimlerine ayda 8 saat zorunlu nöbet'' gibi hekimlerin gündemini oluşturan maddelerin iptal istemi karara bağlanacak. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı vermesini beklediklerini ifade etti.

HEKİM BAĞIMSIZLIĞINI ENGELLEYEN TAM GÜN

İlhan, Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek maddeler arasında en dikkat çekici olanın ‘Tam Gün Yasası' olduğuna değindi. İlhan, “öğretim üyelerinin özel sağlık sektörlerine kiralanmasının önünü açan, hastanın sağlık hizmetine ulaşım için daha fazla para ödemesini gerektiren, hekim bağımsızlığını yok sayan Tam Gün Yasası iptal edilmelidir”’ dedi.

Tam Gün Yasası’nın Anayasa'ya aykırı olduğunun altını çizen İlhan, itirazlarını şöyle dile getirdi: “Aynı nitelik, görev ve sorumluluklara sahip kamu görevlisi hekimlerin, aynı tazminat ve ek ödemelerden yararlandırmamasına ilişkin hükmü. Döner sermaye ek ödemelerinin asli ücretlendirme yöntemi olarak belirlenmesi. Fazla çalışma sürelerine üst sınır getirilmemesi. Serbest çalışma hakkına yönelik sınırlama ve noksanlıklar. Mesleki sigortanın zorunlu tutulması. Radyoloji çalışanlarının mesai sürelerinin 35 saate çıkarılması. İlave emeklilik sigortası primi ödeyerek emekli maaşlarının artırılmasına olanak sağlayanların sınırlı tutulması. Bakanlığa bağlı olanların istekleri olmaksızın TSK'da görevlendirilebilmeleri.”

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ÜYESİ GÜVENCESİZLİK
Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek bir başka maddenin de sözleşmeli öğretim üyesi düzenlemesi olduğuna değinen İlhan, “Öğretim elemanları sözleşmeli olarak istihdam edilmeye çalışılıyor. Bu durum açığı kapatmak için güzel bir uygulamaymış gibi lanse edilmeye çalışılsa da aslında güvencesiz ve geleceksiz bir istihdamın ilk adımıdır ve bu uygulama da iptal edilmelidir” diye konuştu.

HEKİMLİK YAPMAK SUÇ DEĞİL!
Anayasa Mahkemesi’nin kesinlikle iptal kararı vermesi gereken maddelerden birinin de ‘Ruhsatsız Hekimlik’ olduğuna değinen İlhan, sözlerine şöyle devam etti: “Gezi direnişi sırasında ilk yardım hizmeti veren hekimleri cezalandırmak adına ’Ruhsatsız hekimlik yapmak’ adı altında bir suç ve buna ilişkin 1-3 yıl arası hapis cezası icat edildi. Bu da yetmedi, hekimlerin meslekten men edilmesi Sağlık Bakanlığı’na ait bir bürokrat grubun inisiyatifine bırakıldı.  Hekim olmayanların hekimlik yapmalarını engelleyen yasalar zaten var. İnsanlık yararına hekimlik yapmayı suç sayan bu yasa iptal edilmelidir.”

ZORUNLU NÖBET TUTULMADI

Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek olan ve yüzlerce hekimi ilgilendiren bir başka önemli maddenin de “Aile hekimlerine ayda 8 saat nöbet” olduğunu söyleyen İlhan, bu maddeye ilişkin de şunları kaydetti: “Aile hekimlerine zorunlu nöbet dayatmasının hayata geçirilemeyeceği geçtiğimiz 9-10 aylık süreçte görüldü.  Bu uygulama ile acil servislere de faydalı olunamayacağı ifade edilmişti. Acillerde verilen hizmet ile aile hekimlerinin verdiği hizmetler farklı. Bu kriterler dikkate alınarak bu uygulama da iptal edilmelidir.”

Haber: Burcu Cansu/Ankara


Diğer Haberler

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome