ÖDP Büyük Kongresi 10 Haziran'da toplanıyor

5 Haziran 2012 Salı 10:19:26

Özgürlük ve Dayanışma Partisi 7. Olağan Kongre ve Konferansı, 9-10 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.


ÖDP Büyük Kongresi 10 Haziranda toplanıyor

 

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 7. Olağan Kongre-Konferans sürecini, mahalle birim ve ilçe konferanslarının ardından, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen İl Kongreleri ile sürdü. Büyük Kongre-Konferans ise 9-10 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. 9 Haziran’da mahalle birimlerinden seçilen delegeler ile gerçekleştirilecek olan Konferansın ardından, 10 Haziran’da Anadolu Gösteri Merkezi’nde ÖDP yeni dönemini başlatacak.

Yenilenme Sürüyor
2009’da gerçekleştirilen 6.Büyük Kongre-Konferans ile birlikte ÖDP’nin başlattığı yenilenme süreci, 7.Kongre-Konferans sürecinde de devam ediyor. Politik inşa ve örgütsel yenilenme doğrultusunda ikili bir anlayış temelinde yenilenen ÖDP açısından en önemli adımlardan bir tanesi Tüzük değişikliği ile birlikte örgütlenme ve çalışma tarzına ilişkin değişiklik kararı oldu.

7.Kongre-Konferans süreci de alınan bu yeni kararla birlikte birimler temelinde Partinin yeniden kurulması çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Mahalle birimlerinin oluşturulması ve delegasyonun doğrudan birimler tarafından seçilmesine dayanan yeni model etrafında mahalle birim Konferansları gerçekleştirildi.

ÖDP, 7.Kongre-Konferans sürecini Tüzük değişikliği çerçevesinde aldığı kararlara göre aynı zamanda birim delegelerinden oluşan ve 6 ayda bir toplanacak olan Ülke Temsilciler Meclisi’nin oluşturulması, Parti merkezinin de yeniden kurulması ve EşBaşkanlar seçimi ile tamamlayacak. 

ÖDP'de Eş Başkanlık için Alper Taş ve BirGün Gazetesi yazarı Bilge Seçkin Çetinkaya'nın aday olması bekleniyor. Ayrıca Kongrede 30 kişlik Parti Meclisi ve MDK seçimi yapılacak.

Türkiye'yi Yeniden Kuralım 
7.Kongre çağrısını 'Türkiye'yi Yeniden Kuralım' iddiası ile toplayan ÖDP önümüzdeki dönemi kendisi açısından 'yürüme ve büyüme' dönemi olarak tanımlıyor. İl Kongrelerinde yürütülen tartışmalarda önümüzdeki döneme ilişkin ifade edilen görüşler, dünyada yaşanan gelişmelere ve ülkemizde AKP iktidarı karşısında gelişen tepkilere yanıt verebilecek, bu anlamda geleceği kazanmayı esas alan bir mücadele ve örgütlenme çizgisinin bugünden yaratılmasını öngörüyor.

ÖDP, 6.Kongre ve Konferans süreci ile birlikte başlattığı yenilenme süreci asıl olarak aşağıdan mücadelelerin güçlendirilmesi, örgütlü bir halk muhalefetinin geliştirilmesine dönük mevzilerin inşasına yönelerek enerjisini burjuva siyasetinin labirentlerinde tüketmeyeceğini ilan etmişti. Son dönemlerde farklı şekillerde gündeme getirilen eski düzen-yeni düzen tartışması ve bunlar arasındaki bir hesaplaşmaya sıkıştırılan saflaşmalar karşısında ÖDP, birbiriyle iç içe geçmiş eski ve yeni düzenle hesaplaşmanın yolu olarak ülkeyi yeniden kurmayı işaret ediyor.

ÖDP Kongre çağrısı şöyle

"AKP ile sömürü düzeni yenilendi, yeni bir rejim kuruldu. 
Bir avuç sömürücü zorba ve onun siyasi iktidarı AKP`nin düzeni, daha fazla sömürü, baskı ve bağımlılıktan başka bir şey vaat etmiyor.

Onların Türkiye`si, emekçilerin düşük ücrete, güvencesiz çalışmaya, iş yerlerinde ölüme mahkûm edildiği bir ülkedir.

Onların Türkiye`si, derelerin, madenlerin, fabrikaların yerli ve yabancı tekellere satıldığı, emekçilere hastane ve okul kapılarının kapatıldığı bir ülkedir.

Onların Türkiye`si, dini muhafazakârlığın devlet eliyle yukarıdan aşağıya geliştirilerek gündelik hayatı boğduğu bir ülkedir. Sömürünün dinle-imanla cilalandığı, inanç sömürücülüğüne dayanan bir ülkedir.

Onların Türkiye`si, ABD emperyalizminin aktif taşeronluğuna soyunmuş, bölge halklarının sömürülmesi ve emperyalizmin çıkarları doğrultusunda yağmalanmasına hevesli bir ülkedir.

Onların Türkiye`si, terörle mücadele yasası ve özel yetkili mahkemeler eliyle herkesin susturulmaya çalışıldığı, gazetecilerin, aydınların, milletvekillerinin, öğrencilerin cezaevlerinde doldurulduğu bir ülkedir.
Onların Türkiye`si, savaş ve şiddet politikaları ile kimlik ve kültürlerin baskı altında alındığı, bir arada yaşam zeminlerinin parçalandığı bir ülkedir.

Şimdi, her yanı çürümüş, bu sömürü ve baskı düzenine karşı özgür ve eşit bir gelecek kurmanın vaktidir.

Ülkemizi Yeniden Kurmaya Çağırıyoruz
Emekçilerin emeğinin karşılığını aldığı, herkesin insanca bir yaşam olanaklarına sahip olduğu, sömürünün yok edildiği eşitlikçi bir Türkiye kuralım.

Derelerin, madenlerin, fabrikaların halka ait olduğu, özel çıkara değil toplumsal çıkara dayalı bir ekonomiden yana, herkese parasız sağlık ve eğitim hakkının sağlandığı sosyal bir Türkiye kuralım.

Emperyalizm ile her tür bağımlılık ilişkilerine son verilmiş, Amerikan ve NATO üslerinin olmadığı, ekonomisi uluslar arası tekellerin insafına terk edilmemiş bağımsız bir Türkiye kuralım.

Her tür baskının karşısında toplumsal hayatın, aklın, bilimin, sanatın, özgürleştiği, her tür baskı aygıtı ve politikalarına son verilmiş demokratik bir Türkiye kuralım.

Herkesin kendini eşit yurttaş olarak gördüğü, Kürt ve Alevi halkının eşit yurttaşlık hakkına sahip olduğu bir arada yaşama zeminleri güçlü kardeşçe bir Türkiye kuralım.

10 Haziran`da Türkiye`yi yeniden kurmak için 7.Kongre ve Konferansımızı topluyoruz. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Sizleri birlikte yürümeye, Türkiye`yi eşitlik ve özgürlük temelinde yeniden kurmaya çağırıyoruz.

Zalimlerin sömürü düzenine karşı Türkiye`yi yeniden kuralım.

10 Haziran`da Ankara`da buluşalım."


Afiş

İlgili Haberler

Diğer Haberler

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome