MuhalefetOkul İçin Sunuş

2 Ocak 2013 Çarşamba

“Okul”, öncelikle içinde bulunduğumuz dünyayı anlama, yorumlama ve değiştirme gereksinimi bulunan devrimci gençliğin, sözel kültür, popüler kültür ve el yordamıyla parçalı okumalardan kurtulması, okuma ve öğrenme sevgisini edinmesi, eğitimini sistemli Marksist devrimci okumaya dayandırması amacıyla gündeme gelmiştir.


Okul’un öncelikli amacı, dünyayı değiştirme eyleminde pratik-teori-ideoloji-siyaset birliğini Türkiye özgülünde sağlamaya yönelik birikim ve donanım oluşturulmasına yardımcı olmaktır.

Okul, sayfa girişinden de görüldüğü gibi “Okuma Listeleri”, “Bazı Temel Kavramlar”, “Bazı Tartışma Metinleri” bölümlerinden oluşmaktadır ve zamanla geliştirilecektir.

Okuma listeleri üç bölümden oluşmaktadır: İlk bölüm genel olarak yararlı bazı kitap listelerini içermekte, örneğin bazı sözlükler, genel tarih, felsefe ve mantık, evrim kuramı, bilim, bilimsel yöntem, tarih-toplum-siyasetbilimi, kültür, sanat, estetik ve ekonomi politik üzerine bazı kaynakları kapsamakta; ikinci bölüm doğrudan Marksizm, Leninizm ve Marksist yöntem (diyalektik yöntem) okumasına odaklanmakta, üçüncü bölüm ise Türkiye üzerine bazı kaynakları içermektedir.

Okulun ana amacı, diyalektik Marksist yöntem ile Türkiye özgüllüğünün kavranması ve çözümlenmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle Türkiye üzerine olan listenin özellikle değerlendirilmesi gerekir.

Okuma listeleri, örneğin Marx, Engels, Lenin’in Türkçe çevirisi bulunan bütün kitaplarını bilgi edinilmesi ya da kimi araştırmalara yardımcı olma amacıyla içerdiği gibi, farklı gereksinimleri karşılamaya yönelik olarak da hazırlanmıştır.

Marx, Engels, Lenin’in eserleri hariç okuma listeleri konuyla ilgili bütün kitapları kapsamamış, yararlı kitaplar içinden seçmeler yapılarak “... bazı kaynaklar” kaydı ile belirtilmiştir.

Listelerde zorunlu olmadıkça ileri düzey okumalara yer verilmemiş, eğitimin basitten karmaşığa doğru yönelmesi amaçlanmıştır. Ancak dünyayı değiştirme devrimci eylemi söz konusu olunca okumanın en “basit”inin özden ve çok yönlülükten çok şey götüreceği gözetilerek reçetecilikten uzak kitaplar seçilmiştir.

Farklı sınıflamalara göre hazırlanan bazı listelerde bazen aynı kitaplar yer alabilmektedir. 

Gerek oluştukça güncellemeler yapılacaktır.

“Bazı Temel Kavramlar” bölümü en hareketli bölüm olacak ve Marksist düşünüş ve çözümleme yöntemi açısından en gerekli kavramları içerecek, her hafta bir ya da ilgili bir grup kavram girişi yapılacaktır. Bu çalışma öncelikli olarak felsefi temel, yöntemsel temel oluşturma ağırlıklı olarak sürecek, sonra ekonomi politik, tarih-toplumbilimi ve devrimci siyaset kavramlarını içererek genişleyecektir. Bu çalışmalar belirli olgunlaşma evrelerine ulaşınca ayrıca kitaplaştırılabilecektir.

Kavramların her birinin üzerinde özel olarak düşünülmesi, tartışılması; sözlük kullanımı alışkanlığı edinilerek farklı sözlüklerdeki açıklamalarla karşılaştırarak düşünme ve tartışmanın zenginleştirilmesinde büyük yarar vardır.

“Bazı Tartışma Metinleri” şimdilik en zayıf bölüm olacak ancak zamanla zenginleşecektir. Bu bölümde yayınlanacak bazı metinler bütünüyle yararlı metinler olma özelliğini taşıyacak, bazı metinler ise gerçekten tartışmalı içeriklere sahip olabilecektir. Ancak her kavram da olduğu gibi her metnin üzerinde düşünülerek, tartışılarak değerlendirilmesi en doğru yaklaşım olacaktır.

Okuma, öğrenme sevgisi en çok gençken edinilmektedir. Okuma ve öğrenme sevgisi ile kendimizi, çevremizi ve dünyayı değiştirme çabası, ömür boyunca, kuşaklar boyunca süren zevkli, geliştirici bir çabadır. Bu çabanın temel devindiricisi olan diyalektik, tarihsel boyutu itibarıyla gelişme kuramıdır; doğa, tarih-toplum ve insan bilinci ile eyleminde yasallık ve somutluk kazanmakta, gelişme kuramı ve pratiğine dönüşmektedir.

Okuma, öğrenme, kendimizi, çevremizi geliştirme ve dünyayı değiştirme eyleminde yardımcı olması dileği ve sevgilerle...


Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome